top of page

Regulamin

1. Korzystanie z usług naszej pralni jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu.

2. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie odzież posiadającą oznakowanie fabryczne PA. W innym przypadku odzież przyjmujemy na odpowiedzialność klienta.

3.  Wysokość opłat za usługi określa cennik pralni.

4. Termin wykonania usługi od momentu odebrania odzieży przez pralnie wynosi do 48 godzin.

5.  Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z odzieży, szczególnie gdy plamy są stare lub były uprzednio zapierane.

6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za guziki, klamry, flizelinę, zamki, ściągacze gumowe, wady materiału, poduszki. W razie stwierdzenia możliwości ich uszkodzenia, klient wyraża zgodę na ich odprucie, w innym przypadku pranie odbywa się na odpowiedzialność klienta.

7. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.

8. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia odzieży pralnia zobowiązuje się zwrócić klientowi do 60% wartości danej odzieży.

9. Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem odzieży lub odstąpić od usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.

10. Odzieży bez paragonu-zlecenia nie wydajemy.  

11. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

12. W przypadku nie odebrania odzieży w ciągu 60 dni od wyznaczonego terminu, zostaje ona oddana na cele dobroczynne.

bottom of page